NSTimeZone systemTimeZone,defaultTimeZone

zone 内容
defaultTimeZone 各アプリ毎に違う値を設定できる。
systemTimeZone システム環境設定で設定しているTimeZone
localTimeZone defaultTimeZoneがValueObjectを返す(値が変わらない)のに対してlocalTimeZoneはdefaultTimeZoneへの参照を返す。defaultTimeZoneを変更したらlocalTimeZoneで取得した値は変化する。